ติดต่อโครงการ

169 ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
เบอร์โทร : 038 (102883) หมายเลขภายใน 2883
เบอร์โทรสำนักงาน : 09-7003-1472
E-mail : ohnde.buu@hotmail.com
FACEBOOK : โครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
                        https://www.facebook.com/ohnde/notifications/

สายตรงถึงประธานโครงการฯ